Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg

Feb 28, 2019

Vilka serier fungerar att kolla på med sina tonårsbarn? Hur mycket sex och våld är egentligen okej? Var går gränsen för Magnus och Eriks egna döttrar att kolla på med pappa? Seriemördarna diskuterar seriebingande med tonårsdöttrar i detta avsnitt.


Feb 21, 2019

Magnus och Erik går igenom Netflix utgivning av sina egna originals, från House of Cards och framåt. Dessutom snackas det om Seriemördarnas framtid.


Feb 14, 2019

C-G Lindstedt, Gösta Ekman eller Peter Haber - Vem gör Martin Beck bäst? Håller Jakob Eklunds insatser som Johan Falk? Och har Roland Hassel åldrats med värdighet? Magnus och Erik går igenom svenska snutar i film- och TV-historien och hissar och dissar. Dessutom blir det som vanligt en massa sidospår.