Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg

Mar 20, 2022

Vi snackar otur när man tänker, social ångest, företeelser som tas på alldeles för stort allvar och mycket annat. Allt i den en gång prisbelönta film- och TV-seriepodcasten Seriemördarna.