Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg

Aug 6, 2022

Vi snackar härmande, Jan Emanuel, Christian Bale och mycket annat. Och så pratar vi som alltid när skolstarten är igång igen om hur ens sommarlov varit. Det är som alltid högt och lågt.