Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Oct 31, 2019

Seriemördarna lajvar Café Norrköping på Sagateatern i Borås. Dagens tema är legal / courtroom, och utöver att snacka Goliath, Suits och Lagens änglar drar Erik en anekdot om domstolsbesök som underhållning. Magnus lanserar idén om Ally McBeal som parbesöken på toalettens uppkomst.