Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Feb 28, 2021

Magnus Betnér gör även podden Betnér / Mattisson med komikerkollegan Henrik Mattisson. Detta är ett bonusavsnitt från den podden, vilken du annars hittar på underproduktion.se.