Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Feb 26, 2021

Är Erik fortfarande kär? Och i vem? Är det besvarat? Det är dags för ett bonusavsnitt för att reda ut de här frågorna på allvar, och dessutom gräva djupare i ett annat ämne.