Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Apr 3, 2019

Seriemördarna dissekerar Game of Thrones på sitt eget unika sätt, inför den avslutande säsong åtta. Duon tar upp sina favoritkaraktärer, pros and cons med de föregående säsongerna och mycket annat.