Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Aug 19, 2020

Varför gör män aldrig något lagom, och varför måste de alltid berätta om sina hobbies? Erik presenterar ideer. Och så har Magnus varit ute i skogen med bara en kniv. Kort sagt - Seriemördarna är tillbaka.