Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Jun 15, 2020

Det är dags för kanske det sista avsnittet av Lilla Seriemördarna någonsin. Vi har packat tjugo minuter åt er med diskussioner om bögborr, standupscenen i Corona-tider och narcissisism på sociala medier.