Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Jul 14, 2020

Under några sommarveckor låter vi ett gäng av våra vänner bland lyssnarna ta över micken och köra sitt Seriemördar-race. Den här veckan är det Rasmus Hammarlund som snackar manligt mode i serier.