Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Aug 13, 2020

I det allra sista avsnittet för den här sommaren av våra lyssnarspecialer har turen kommit till Jan-Erik Brundell. I avsnittet tar han upp TV-recensenter, några tittartips och dessutom en smula kritik av Seriemördarna rörande ett par recensioner i podden.