Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Feb 6, 2020

"Är det där en actionfilm?" Vi diskuterar Jarl Kulle, våra oknullade approacher i uppväxten, Magnus flytande definition mellan fritid och jobb, Eriks potentiella koketterande med sitt alkoholmissbruk, och så försöker vi definiera vad en actionfilm verkligen är.