Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


May 6, 2021

I veckans avsnitt diskuteras haveriet i Paradise Hotel, frågetecknen kring fusket i Expedition Robinson, om Triumf verkligen borde intervjua kungen, och så funderar vi kring fenomenet Olof K Gustafsson.