Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Nov 28, 2020

Denna veckas Seriemördarna behandlar standup i allmänhet och specials i synnerhet. Vi snackar om Magnus karriär och de specials han släppt genom åren. Vi snackar också om utvecklingen som rookiekomiker, och hur man lär sig mer.