Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Jun 11, 2020

Leno eller Letterman? Är Hellenius Hörna en talk show? Vilket var den första riktiga talk showen? Hur inspirerad var Magnus & co av Bill Maher när Betnér direkt skapades? Och så diskuterar vi Seriemördarnas framtid, och gör någon form av konstaterande om den.