Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Jan 23, 2020

Äntligen är vi igång med Seriemördarna igen, efter juluppehållet! Vi snackar om när ett gäng kända människor stod och berättade för Peter Harrysson att han var tjockast av alla. Och om prostitutionens laglighet i Clark County. Men mest av allt snackar vi om Tarantino. Eller tja, efter 25 minuter eller nåt snackar vi i alla fall mest om Tarantino. Ett temaavsnitt i Seriemördarna vore inte ett temaavsnitt om det inte derailas av allt som inte är temaavsnittet. Eller nåt.