Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Mar 12, 2021

Magnus Betnér och Erik Rosenberg tipsar om sina egna favoritpoddar, och hinner så klart deraila samtalet rejält efter vägen.