Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Oct 24, 2019

Vad har frågan om videofilmers omslag med Britt-Crime att göra? Och varför vill Magnus bli snickare? Vad är det med det  konstanta brittiska pissvädret? Det egentliga temat är just Britt-Crime, och vi snackar allt från Luther till Morden i Midsomer i veckans Seriemördarna. Även denna vecka är vi kvar hos ekot på Standup Palladium i Växjö.