Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg

Jun 18, 2020

Vi petade ihop ett sista avsnitt innan semestrarna, och hann med att snacka filosofer, monarkin, kungahuset, våra favoritserier och en del annat på vägen dit.


Jun 15, 2020

Det är dags för kanske det sista avsnittet av Lilla Seriemördarna någonsin. Vi har packat tjugo minuter åt er med diskussioner om bögborr, standupscenen i Corona-tider och narcissisism på sociala medier.


Jun 11, 2020

Leno eller Letterman? Är Hellenius Hörna en talk show? Vilket var den första riktiga talk showen? Hur inspirerad var Magnus & co av Bill Maher när Betnér direkt skapades? Och så diskuterar vi Seriemördarnas framtid, och gör någon form av konstaterande om den.


Jun 7, 2020

I princip ett helt avsnitt om.....ja, just det.


Jun 4, 2020

Som en fristående fortsättning på avsnittet om saker att ligga till, spånar vi denna vecka på vad man kan och bör se tillsammans med den man lever med. Både på detaljnivå och i analyser av olika genres. Precis som i ligga-avsnittet blir det mycket snack om genrer. Dessutom är det gott om tittartips i veckans...