Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Apr 13, 2021

Seriemördarna snackar bucket lists. Var ordet kommer från, Erik presenterar sin lista, Magnus recenserar Eriks lista, och berättar om vad som funnits på hans egen.