Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Sep 24, 2020

På plats på ett hotellrum i KStrineholm levererar Seriemördarna ett brokigt avsnitt om Halloween, Babyshower, gender reveal, offentliga frierier och poker. Dessutom diskuteras brottslighet och Vilken ståuppkomiker man skulle klä ut sig till?