Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Dec 5, 2019

"Magnus Betnér, vad har hänt med honom? Är inte han död?"

Seriemördarna spelar in fängelseavsnittet live inför publik på Contrast Public House i Göteborg, i samarbete med Ståuppklubben.