Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Oct 17, 2019

"Det är en sopig kille och en ännu sopigare tjej som sabbar hela serien" är ett av  Magnus sätt att beskriva en serie han faktiskt tycker om. Veckans Seriemördarna spelades in på fantastiska Standup Palladium i Växjö vilket skapade ett eko ni får på köpet. Temat för detta avsnitt är media, recensioner och att skriva på fyllan.