Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Sep 9, 2020

Vi snackar Memmo, recensioner och varför man ska skita i dem, och lite standup. Och en del TV-serier.