Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Sep 2, 2020

Vi utgick från Christopher Nolans nya film Tenet, och avverkade sedan Robert Pattinson, Cancel Culture, Reply Guys, media och massor av annat. Som vanligt med betygssnack, derails och allmänt dravel.