Preview Mode Links will not work in preview mode

Seriemördarna - Med Magnus Betnér & Erik Rosenberg


Jun 29, 2021

Magnus och Erik spekulerar i vilka som borde ha fått sommarprata i stället, diskuterar fåglar i stadsmiljö och en hel del annat smått och gott. Fortsättningen på avsnittet finns att höra för Patreons på patreon.com/seriemordarna.